Prawo internetu

Naruszenie praw autorskich w internecie - jak się bronić?

Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych VERITAS Spółka partnerska specjalizuję się również w zagadnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń dotyczących możliwego naruszenia praw osób fizycznych i przedsiębiorstw w internecie.

Aktualnie wykorzystujemy dopuszczalną przez obowiązujące przepisy procedurę prawną zmierzającą do usuwania obraźliwych wpisów, postów lub innych treści naruszających zarówno dobra osobiste osób fizycznych, jak też i wizerunek przedsiębiorstw , czy też prawa autorskie w sieci internet.

Podejmowane przeze nas kroki prawne pozwalają najczęściej na drodze polubownej i pozasądowej usunąć daną treść z sieci internet. Pozwala to na stosunkowo szybką likwidację danej treści z sieci.

Tylko niewielka część zleceń w tym zakresie kończy się finalnie dopiero na etapie sądowym, co bezsprzecznie przyspiesza realizację zlecenia i usunięcia danej treści z sieci internet.

Prawo internetu – usługi Kancelarii

  • ochrona dóbr osobistych w internecie tj. publikacja w sieci wizerunku bez zgody osoby będącej na fotografii, naruszenie dobrego imienia, czci, godności m.in. na forach internetowych, w korespondencji e-mail, na profilach społecznościowych, na stronach www

  • naruszenia praw autorskich w internecie m.in. wykorzystywanie fotografii, grafiki, utworu muzycznego bez zgody autora, ze szczególnym uwzględnieniem portalu Allegro i Facebook’a

  • wrogie przejęcia profili społecznościowych i podejmowanie środków prawnych mających na celu odzyskanie profilu i zainicjowanie postępowania mającego na celu ukaranie sprawcy takiego naruszenia (m.in. Facebook, Twitter, Google+)

  • naruszenia praw osób trzecich w związku z rejestracją i używaniem domeny internetowej

  • naruszenia prawa własności przemysłowej, z uwzględnieniem wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności podejmowanie środków prawnych mających na celu zakazanie przywozu, wywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania produktów opatrzonych określonym oznaczeniem podobnym do zastrzeżonego znaku towarowego

Obsługa prawna obejmuje również postępowanie polubowne albo arbitrażowe z podmiotem dopuszczającym się naruszenia praw osób trzecich w internecie, którego celem jest zawarcie ugody. W przypadku braku wspólnego porozumienia między stronami podejmowane są kroki prawne na drodze postępowania sądowego.

Zadzwoń! 501 288 110