Prawo karne

prawo karne - pomoc prawna

Nasza Kancelaria świadczy także pomoc w zakresie prawa karnego. Działamy na wszystkich fazach postępowania karnego, od zatrzymania do postępowania sądowego, również na etapie wykonawczym. Zajmujemy się zarówno obroną oskarżonego, jak i ochroną interesów osób pokrzywdzonych.

Prawo karne – usługi Kancelarii

 • obrona oskarżonego od momentu zatrzymania do ukończenia postępowania sądowego;

 • spotkania z tymczasowo aresztowanymi;

 • pomoc w odroczeniu wykonania orzeczonej kary;

 • sporządzanie wniosków o rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny;

 • uzyskiwanie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności;

Sprawy karne dotyczące m.in. następujących przestępstw:

 • przeciwko życiu i zdrowiu np. zabójstwo, bójki, pobicie;

 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji np. wypadki komunikacyjne, prowadzenie w stanie nietrzeźwości;

 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności np. gwałt;

 • przeciwko rodzinie i opiece np. znęcanie się, uchylanie od obowiązków alimentacyjnych;

 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej np. pomówienie, zniewaga;

 • przeciwko mieniu np. kradzież, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo;

 

Zadzwoń! 501 288 110