Adwokat rozwody

Adwokat Rozwody Alimenty - Warszawa

Kancelaria Adwokacka Bartosz Ołowski działająca na terenie Warszawy kompleksowo zajmuje się prawem rodzinnym .

  • Kancelaria Rozwody – Warszawa

Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Bartosz Ołowski Spółka Partnerska oferuje Państwu profesjonalną i specjalistyczną prawną prawną w tak delikatnej materii jaką jest rozwód. Oprócz kompleksowej pomocy merytorycznej, sądowej, niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu spraw rozwodowych, dokładamy wszelkich starań aby przykre konsekwencje rozwodu,  w tym stres czy emocje, zostały ograniczone do minimum.

W ramach prowadzenia spraw rozwodowych zajmujemy się między innymi aspektami takimi jak: wskazanie osoby ponoszącej winę za rozkład pożycia małżeńskiego, złożenie pozwu o orzeczeniu rozwodu bez wskazania winnego, rozwody kościelne (nieważność małżeństw kościelnych), wnioski o podział majątku wspólnego, alimenty na rzecz dziecka oraz małżonka, regulowanie kontaktów rodziców z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz inne.

Sąd orzeka rozwód w momencie, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozwód orzekany jest wówczas, gdy w małżeństwie ustały wszelkie stosunki w 3 strefach: emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej. Sąd Okręgowy jest właściwy w sprawach o rozwód. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o zagadnieniach takich jak: władza rodzicielska nad małoletnim (wspólnym) dzieckiem, sposób kontaktowania się rodziców z dzieckiem po rozwodzie, obowiązek alimentacyjny (koszty utrzymania i wychowania), podział majątku wspólnego oraz inne.

Sąd może zaniechać orzekania który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Istnieją również przesłanki negatywne orzekania rozwodu, które powodują, że orzeczenie rozwodu nie jest możliwe. Rozwód nie może być orzekany w przypadku, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie orzeka się rozwodu również wtedy, gdy przez rozwód miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Rozwód nie powinien być także orzekany, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia. W pozostałych przypadkach, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

  • Adwokat Alimenty

Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Bartosz Ołowski Spółka Partnerska działająca na terenie Warszawy i Żyrardowa kompleksowo prowadzi sprawy o alimenty. Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę niezbędną podczas dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Przygotowujemy zarówno pozwy o alimenty, a także pozwy o podwyższenie lub obniżenie alimentów, jak i na nie odpowiadamy, pomagamy również w przygotowaniu wniosków o egzekucję zasądzonych alimentów.

Korzystając z usług naszej Kancelarii mogą mieć Państwo pewność stałego kontaktu z adwokatem w toku całego postępowania oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. Zdajemy sobie sprawę, że w trudnych sytuacjach życiowych ciężko skoncentrować się na pilnowaniu terminów sądowych czy na formalnościach dlatego powierzone nam postępowanie prowadzimy kompleksowo od początku do końca.

W ramach postępowań alimentacyjnych Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Bartosz Ołowski Spółka Partnerska zajmuje się między innymi takimi aspektami jak: zmiana wysokości alimentów, (podwyższenie lub obniżenie),  ustalenie alimentów na rzecz rodzeństwa, dziadków czy rodziców, zabezpieczenie alimentów, zwrot nadpłaconych lub nienależnie zapłaconych alimentów, ustalenie alimentów na rzecz małżonka rozwiedzionego oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa do 18 roku życia lub do 25 w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w szkole publicznej (w systemie dziennym). Wyjątkiem od tej reguły są alimenty wobec dziecka niepełnosprawnego które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W przypadku kiedy dziecko nie jest pełnoletnie zasadzone alimenty wypłacane są bezpośrednio rodzicowi, po osiągnięciu 18 roku życia powinny być one przekazywane dziecku. Jeśli dziecko posiada rodzeństwo zasądzone alimenty powinny być równe, chyba, że sąd orzeknie inaczej (np. opieka medyczna nad jednym dzieckiem).

  • Separacje

  • Unieważnienie małżeństwa

  • Sprawy dotyczące ustrojów majątkowych małżeńskich (tzw. podział majątku)

  • Sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem

 

Świadczona pomoc prawna obejmuje także sporządzanie wszelkich pism procesowych w zakresie prawa rodzinnego na każdym etapie postępowania, a także zastępstwo prawne i procesowe przed sądami i innymi organami.

Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych VERITAS Spółka partnerska zajmuje się również kompleksową obsługą spraw rodzinnych dla obywateli Polski na stałe zamieszkujących poza granicami RP, ze szczególnym uwzględnieniem państwa Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Zadzwoń! 501 288 110