Służby mundurowe

Służby mundurowe porady prawne

Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych VERITAS Spółka partnerska specjalizuję się w zakresie tzw. pragmatyk służbowych obowiązujących w wybranych służbach mundurowych. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. konsultacje w sprawach kadrowych, uczestnictwo w postępowaniach dyscyplinarnych, pomoc w uzyskaniu statusu weterana i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa. Świadczona pomoc prawna obejmuje także zastępstwo prawne i procesowe przed organami administracji rządowej i sądami administracyjnymi.

1. Porady prawne w sprawach kadrowych

Porady prawne w sprawach kadrowych dotyczą problematyki wskazanej przez klienta w zakresie pragmatyk służbowych wybranej służby mundurowej. Obejmują m.in. konsultacje dotyczące ewentualnych skutków podpisania lub odmowy podpisania rozkazów personalnych (w tym także przenoszących na inne stanowisko służbowe), przygotowywanie projektów odwołań od rozkazów personalnych, od opinii służbowych żołnierza zawodowego i policjanta, ustalania prawa do dodatków do uposażenia, w tym także tzw. „norm” mieszkaniowych, a także weryfikację poprawności ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego.

2. Postępowanie dyscyplinarne

Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych VERITAS Spółka partnerska występuję jako pełnomocnik (obrońca) obwinionych w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych. Uczestniczymy także w mediacjach pomiędzy funkcjonariuszem, a przełożonym dyscyplinarnym jeszcze na etapie czynności wyjaśniających, co w wielu przypadkach pozwala uniknąć wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

4. Status weterana i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa

Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych VERITAS Spółka partnerska świadczy także pomoc prawną mającą na celu uzyskanie statusu weterana albo weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami kraju. Pomoc prawna polega m.in. na sporządzaniu wniosku o uzyskanie ww. statusu, sprawdzenie poprawności jego sporządzenia, odwołania od ewentualnych decyzji odmawiających przyznania takiego statusu zarówno w toku postępowania administracyjnego, jak i sądowo administracyjnego.

Ponadto w przypadku braku posiadania stosownej dokumentacji podejmowane są kroki prawne w procedurze administracyjnej mające na celu uzyskanie stosownych zaświadczeń od organów obowiązanych do ich wystawienia.

Zadzwoń! 501 288 110