Zamówienia publiczne – pomoc prawna

Zamówienia publiczne Warszawa | Żyrardów

W zakresie zamówień publicznych świadczymy następujące usługi:

dla Zamawiającego: przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, praktyczna pomoc prawna na każdym etapie procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in.:

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej, m.in.: pomoc w przygotowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym pomoc w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy;
  •  doradztwo w trakcie prowadzenia postępowania, poprzez analizę wniosków, ofert;
  • wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, współtworzenie odpowiedzi na wpływające do zamawiającego wnioski o udzielenie treści SIWZ, pomoc w przygotowywaniu modyfikacji SIWZ, pomoc w rozstrzyganiu postępowań;
  •  reprezentacja w toku postępowań odwoławczych

 

dla Wykonawcy: praktyczna pomoc prawna w uzyskaniu zamówienia, opracowanie skutecznej strategii działania w celu uzyskania zamówienia, wsparcie i doradztwo na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in.:

  • pomoc w sporządzeniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzanie wniosków o udzielenie treści SIWZ;
  • pomoc w zakresie korzystania z wszelkich środków ochrony prawnej, poprzez sporządzanie informacji o czynności niezgodnej z ustawą, odwołań, skarg;
  • reprezentacja w toku postępowań odwoławczych.

Zadzwoń! 501 288 110