| by Michał | No comments

Adwokat – pomoc przy błędzie lekarskim

Adwokat – na jaką pomoc można liczyć Osoby poszkodowane wskutek błędu lekarskiego nie potrafią wyegzekwować od sprawcy odszkodowania. Szpitale posiadają prawników, którzy starają się udowodnić braku winy po stronie lekarza a zatem też szpitala. Jednak adwokat w Olsztynie biegły w rozpoznawaniu spraw związanych z błędem w sztuce lekarskiej oraz w błędach medycznych potrafi pomóc osobie […]

Read More
| by Michał | No comments

Interwencja policji – jakie są Twoje prawa?

Interwencja policji w praktyce Ustawa z 6 kwietnia 1990 o Policji i jej wielokrotne nowelizacje reguluje funkcjonowanie polskiej policji. Zgodnie z zapisem w ustawie policja jest formacją umundurowaną i uzbrojoną a jej podstawowym zadaniem jest służba społeczeństwu i jego ochrona oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zatem policja ma szereg praw, ale i obowiązków, podobnie […]

Read More