| by Michał | No comments

Adwokat – pomoc przy błędzie lekarskim

Adwokat – na jaką pomoc można liczyć

Osoby poszkodowane wskutek błędu lekarskiego nie potrafią wyegzekwować od sprawcy odszkodowania. Szpitale posiadają prawników, którzy starają się udowodnić braku winy po stronie lekarza a zatem też szpitala. Jednak adwokat w Olsztynie biegły w rozpoznawaniu spraw związanych z błędem w sztuce lekarskiej oraz w błędach medycznych potrafi pomóc osobie pokrzywdzonej. Trzeba pamiętać, że osoba poszkodowana ma 3 lata, aby jej roszczenie się nie przedawniło. Warto korzystać z porad prawnych, ponieważ można dowiedzieć się o swoich prawach i sposobach ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pomoc adwokata w sprawach przeciwko lekarzom

Zawsze w takiej sprawie swoje opinie wydają biegli sądowi specjalizujący się w danej gałęzi medycyny. Sąd opiera się na ich opiniach, jednak nie rzadko się zdarza, że opinie wydaje kilku specjalistów, które są ze sobą sprzeczne. Najważniejsze jest, aby taka opinia wskazywała czy: pogorszenie zdrowia danej osoby jest wynikiem działań i decyzji podejmowanych przez lekarzy.

Ponadto powinna stwierdzać, czy lekarze mogli zastosować inne działania, które zapobiegłyby powstaniu uszczerbku na zdrowiu pacjenta. A także musi oceniać prawidłowość postawionej diagnozy. Aby lekarz lub personel szpitala został pociągnięty do odpowiedzialności trzeba udowodnić wiele okoliczności, które przemawiają za nieprawidłowym postępowaniem służb medycznych. Poza tym musi nastąpić przypisanie winy osobom będącym w składzie personelu medycznego. Samodzielne udowodnienie zasadności swoich roszczeń jest bardzo trudne, wymaga wiedzy prawniczej. Prawnik zasięga również opinii specjalistów z dziedziny medycyny aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy na rzecz klienta.

Adwokat w Olsztynie przeanalizuje dokumentację medyczną pod kątem nieprawidłowości

Błąd lekarski może dotyczyć takich przypadków jak:

  • Pozostawienie narzędzia po operacji w jamie brzusznej
  • Śmierć pacjenta z winy lekarza
  • Pomyłkowe wycięcie zdrowego narządu
  • Uszkodzenia mózgu dziecka przy porodzie.

Porada prawna w Olsztynie w sprawach odszkodowań medycznych

Podczas porady prawnej w Olsztynie, adwokat musi rozpoznać zawiłości danej sprawy i orzec czy chodzi o błąd medyczny czy błąd lekarski, bo są to różne pojęcia. Błąd medyczny dotyczy zastrzeżeń do działań personelu medycznego to znaczy: pielęgniarek oraz położnych. Natomiast błąd lekarski jest związany z nieprawidłowościami w pracy lekarza.

Jeżeli podczas przeprowadzania leczenia danej osoby doszło do zaniedbań lub zaniechań ze strony lekarza pacjent może domagać się odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Tak jak już wspomniano chodzi o nieprawidłowości związane z diagnozowaniem, przeprowadzonym leczeniem, które okazało się niezgodne ze sztuką lekarską.

Jeżeli miała miejsce taka sytuacja trzeba dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jednak niezbędne będzie wsparcie prawnika biegłego w odszkodowaniach za błędy lekarskie i medyczne. W Olsztynie można skorzystać z pomocy prawnej, która będzie wiązała się nie tylko ze zbieraniem i analizowaniem dokumentacji, ale również reprezentowaniem przed sądem na każdym etapie sprawy i w każdej instancji.

W przypadku działań lekarza związanych z zaniechaniem, co skutkowało utratą zdrowia pacjenta, może on złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Adwokat będzie towarzyszył klientowi podczas składania wniosków dowodowych, oraz w trakcie czynności prowadzonych przez organa ścigania. Może również wystąpić z powództwem cywilnym, jednak nie przed sądem karnym, ale w procesie cywilnym. W obydwu przypadkach adwokat będzie dochodził od lekarza odszkodowania a także zadośćuczynienia. Prawnik zajmie się zbieraniem dowodów uzasadniających dochodzenie danej kwoty a także wybierze najskuteczniejszą metodę dochodzenia odszkodowania.