| by Michał | No comments

Notariusz – kim jest i jak wygląda jego praca?

Prawo to taka dziedzina, gdzie rożne kwestie wymagają pomocy różnych specjalistów. Poza sędziami czy prokuratorami, mamy również do czynienia z prawnikami, adwokatami, radcami prawnymi, czy notariuszami. I o ile, w przypadku dwóch pierwszych mamy zazwyczaj pojęcie, czym się zajmują, o tyle jeśli ktoś pyta, czym zajmuje się notariusz, nie zawsze wiemy co odpowiedzieć. W związku z tym, poniżej przedstawiamy czym zajmuje się osoba o takiej specjalizacji oraz w jakich sprawach warto zasięgnąć jej porady.

Kogo nazywamy notariuszem?

W dawnych czasach osoba zajmująca się podobną profesją była nazywana rejentem. Była to osoba, która podczas nieobecności króla, sprawowała władzę w jego imieniu. Dziś rola notariusza nie jest już tak doniosła, chociaż możemy doszukać się kilku podobieństw między czasami obecnymi a tymi, kiedy na świecie panowali monarchowie. Notariusz to prawnik, który uzyskał od Ministra Sprawiedliwości uprawnienia do wykonywania tak zwanych czynności notarialnych. Nie jest to urzędnik czy funkcjonariusz państwowy, ale traktowany jest jako osoba publicznego zaufania. Główne cechy, jakimi powinna charakteryzować się osoba, którą zatrudnia kancelaria notarialna to przede wszystkim całkowita bezstronność oraz przestrzeganie aktualnych przepisów prawa. Prawnicy z taką specjalnością pracują w każdym mieście, takim jak Olsztyn, dlatego skorzystanie z ich pomocy nie jest skomplikowane.

Jak wygląda praca notariusza?

Każdy, kto chce skorzystać z pomocy notariusza powinien najpierw zorientować się, gdzie w jego mieście znajduje się kancelaria notarialna. Można to bardzo łatwo sprawdzić w Internecie, gdzie bez problemu znajdziemy osoby wykonujące ten zawód na przykład w mieście Olsztyn.

W znacznej większości przypadków, klienci zgłaszają się do notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego. Jest to dokument, który potwierdza, że dana osoba zrealizowała określoną czynność prawną. Sprawy, w których konieczne jest przedłożenie tego rodzaju aktu, są dokładnie określone przez polskie prawo. Kancelaria notarialne będzie nam zatem potrzebna między innymi w przypadku przekazania praw własności do nieruchomości. Inne sytuacje, kiedy potrzebny nam będzie notariusz to sporządzenie testamentu, sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia czy spisanie protokołów. Do zadań takiej osoby należy również odczytywanie stronom tekstów aktów, co jest widoczne na przykład w przypadku odczytywania wspomnianego już testamentu.

Notariusze pracujący w miastach całej Polski, takich jak Olsztyn, za swoją pracę otrzymują tak zwaną taksę notarialną, której wysokość jest regulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Najczęściej wysokość takiej taksy jest zależna od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Poza nią, notariusze pobierają również należne podatki i opłaty sądowe, które nie podlegają negocjacjom. Ważny jest także fakt, iż notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnej jeśli poweźmie w wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.